REKRUTACJA NA KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ INFORMACJE

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
ROK AKADEMICKI 2019/2020


Terminarz rekrutacji 2019/2020

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia I stopnia
- szczegóły.


PLANOWANY TERMIN SPRAWDZIANU
 9 LIPCA 2019 R. GODZ. 9:00, SALA nr 2
 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
Kielce, ul. Mickiewicza 3 

Studia na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

           Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-07-08,
ogłoszenie wyników 2019-07-10,
składanie dokumentów od 2019-07-11 do 2019-07-15.

Limit miejsc: 25
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 51

Sprawdzian umiejętności:

1. Ocena zdolności muzycznych:
- głosowych - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu;
- rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu;
- słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, 
rozpoznawanie akordów.

2. Ocena umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie 
(solo, bez podkładu muzycznego) - przygotowanie 1-3 utworów 
o zróżnicowanym charakterze i stylu.

Ze sprawdzianu umiejętności praktycznych zwolnieni są absolwenci 
szkół muzycznych drugiego stopnia. 
Dyplom ukończenia szkoły muzycznej drugiego stopnia 
należy dostarczyć w dniu sprawdzianu umiejętności.

Planowany termin sprawdzianu umiejętności:
- 9 lipca 2019 roku, godzina 9.00, sala nr 2
Instytut Edukacji Muzycznej
ul. Mickiewicza 3, Kielce
 Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia drugiego stopnia (4 semestry) stacjonarne.

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Terminy:
rejestracja od 2019-06-01 do 2019-07-22,
ogłoszenie wyników 2019-07-24,
składanie dokumentów od 2019-07-25 do 2019-07-26.

Limit miejsc: 20
Opłata rekrutacyjna: 150 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 70
Opis

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 
kierunków muzycznych, muzykologicznych oraz dla 
absolwentów innych kierunków, posiadających przygotowanie muzyczne.


Planowany termin sprawdzianu umiejętności
(dla absolwentów kierunków niemuzycznych):

- 23 lipca 2019 roku, godzina 9.00, sala nr 2
Instytut Edukacji Muzycznej
ul. Mickiewicza 3, Kielce

SYLWETKA ABSOLWENTA