Katedra Muzyki
Wydział Sztuki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. A. Mickiewicza 3
25-353 Kielce


Sekretariat Katedry Muzyki
 tel. 41 349 68 50
e-mail:  imuz@ujk.edu.pl

Kierownik Katedry Muzyki
prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
e-mail:  jerzy.madrawski@ujk.edu.pl
 tel. 41 349 68 57

Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Kształcenia
dr Marek Kawiorski
e-mail:  kawiorski@ujk.edu.pl

Z-ca Kierownika Katedry Muzyki ds. Naukowych i Artystycznych
dr hab. Andrzej Ślązak
e-mail:  andrzej.slazak@ujk.edu.pl