STRUKTURA ORGANIZACYJNA
INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ UJK W KIELCACH
stan na dzień 01.10.2018 r.

Dyrektor  prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski
e-mail:
jerzy.madrawski@ujk.edu.pl

Wicedyrektor ds. naukowych i artystycznych - dr Ewa Parkita

e-mail: ewa.parkita@ujk.edu.pl


Wicedyrektor ds. dydaktycznych - dr Marek Kawiorski

e-mail: kawiorski@ujk.edu.pl

Rada Instytutu

prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski, prof. zw. dr hab. Marek Mizera, dr hab. prof. UJK Janusz Król, dr hab. prof. UJK Wiktor Łyjak, dr hab. prof. UJK Marek Głowacki, dr hab. prof. UJK Agnieszka Piekaroś-Padzińska, dr hab. prof. UJK Karol Gołębiowski, dr hab. prof. UJK Ewa Robak, dr Aleksandra Wieloch, dr Ewa Parkita, dr Joanna Sztejnbis-Zdyb, dr Marek Kawiorski, mgr Agnieszka Kacak


Sekretariat Instytutu
mgr Agnieszka Kacak – specjalista ds. administracyjnych

mgr Marcin Pacek – specjalista inżynieryjno-techniczny


Kierownik obiektu
mgr Ewa Brych

I.  ZAKŁAD DYRYGOWANIA, PROWADZENIA ZESPOŁÓW I EMISJI GŁOSU

Kierownik Zakładu –  prof. UJK Janusz Król

PROFESOROWIE:
dr hab. prof. UJK Janusz Król

dr hab. prof. UJK Marek Głowacki

dr hab. prof. UJK Agnieszka Piekaroś-Padzińska

dr hab. prof. UJK Ewa Robak

STARSI WYKŁADOWCY:
mgr Sławomira Perczak
mgr Teresa Romańska


WYKŁADOWCY:

mgr Anna Kustra

II.  ZAKŁAD HISTORII, TEORII I EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Zakładu - dr hab. prof. UJK Wiktor Łyjak

PROFESOROWIE:
dr hab. prof. UJK Wiktor Łyjak


ADIUNKCI:

dr Paweł Łukowiec
dr Marek Kawiorski

PRACOWNIA EDUKACJI MUZYCZNEJ

Kierownik Pracowni – dr Ewa Parkita
 
STARSI WYKŁADOWCY:
dr Ewa Parkita
dr Aleksandra Wieloch

WYKŁADOWCY:
dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
mgr Anna Grochulska

III..  ZAKŁAD PRAKTYKI INSTRUMENTALNEJ 

Kierownik Zakładu -  prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski

PROFESOROWIE:
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski
prof. zw. dr hab. Marek Mizera

dr hab. Karol Gołębiowski

ADIUNKCI:

dr Wojciech Lipiński

STARSI WYKŁADOWCY:

mgr Monika Mizera


ASYSTENCI:

dr Andrzej Ślązak
mgr Anna Parkita