REKRUTACJA NA KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ INFORMACJE

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
ROK AKADEMICKI 2019/2020


Terminarz rekrutacji 2019/2020

PLANOWANY TERMIN SPRAWDZIANU
 9 LIPCA 2019 R. GODZ. 9:00, SALA nr 2
 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ
Kielce, ul. Mickiewicza 3 

Studia na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej

WYMAGANIA REKRUTACYJNE:

           Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia:

Sprawdzian predyspozycji muzycznych:

1. Ocena  zdolności muzycznych:
     a) głosowych  - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu,
     b) rytmicznych - sprawdzenie poczucia rytmu,
    c) słuchowych - śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów. 
2. Ocena umiejętności gry na wybranym przez kandydata instrumencie
           - przygotowanie 1-3 utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.        

Kryteria kwalifikacji  na studia II stopnia

A.      Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków i specjalności muzycznych:
- Konkurs dyplomów*
B.       Dla absolwentów studiów niemuzycznych:  
Sprawdzian predyspozycji muzycznych

KRYTERIA SPRAWDZIANU MUZYCZNEGO

1. Ocena  predyspozycji muzycznych:
     a) głosowych  - przygotowanie pieśni, piosenki bez akompaniamentu,
     b) dyrygenckich – podstawowe schematy taktowania na 2,3,4
     c) słuchowych – śpiewanie usłyszanych dźwięków i melodii, rozpoznawanie akordów,  sprawdzenie poczucia rytmu.

2. Ocena umiejętności gry na fortepianie 
– przygotowanie 3 utworów o zróżnicowanym charakterze i stylu.
3. Ogólna wiedza z zakresu historii i literatury muzycznej.

* Konkurs dyplomów : W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

 

Instytut Edukacji Muzycznej
ul. A. Mickiewicza 3  
25-353 Kielce
tel. 41 349 68 50, e-mail:
iem@ujk.edu.pl