Mirosław Niziurski studiował w Moskwie i Krakowie. Po ukończeniu edukacji wrócił do rodzinnych Kielc i w roku 1957 rozpoczął pracę w Teatrze im. Stefana Żeromskiego jako kierownik muzyczny. W 1964 roku związał się z Radiem Kielce gdzie utworzył redakcję muzyczną, którą kierował przez 5 lat. Następnie został dyrektorem Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Od roku 1971 swe życie poświęcił pedagogice akademickiej wiążąc się z ówczesną Wyższą Szkołą Nauczycielską w Kielcach. W znacznej mierze, dzięki wysiłkom Mirosława Niziurskiego, uczelnia przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną i uzyskała pierwsze uprawnienie do nadawania stopnia naukowego. Przez 28 lat kierował Instytutem Wychowania Muzycznego i Instytutem Edukacji Muzycznej, pełniąc też funkcje prorektora i rektora uczelni. Przez te lata wypromował ponad 600 magistrów sztuki muzycznej.

W roku 2005 Mirosław Niziurski przeszedł na emeryturę ale nie rezygnował ze swej kompozytorskiej pasji. Pozostawił ponad 130 utworów symfonicznych i kameralnych oraz wiele kompozycji pisanych na potrzeby teatru. Większość została wydana drukiem i nagrana przez Radio Kielce, a wiele z jego dzieł regularnie powraca do programów filharmonicznych. Urodził się 5 lutego 1932 roku w Kielcach. Od 1950 roku studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Na początku pedagogikę, później przeniósł się na kompozycję. W 1953 został skierowany na studia do moskiewskiego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego. Uczył się w klasie Arama Chaczaturiana. Dyplom zrobił w Krakowie. Od powrotu do Kielc w 1957 roku był kierownikiem muzycznym w Teatrze im. Stefana Żeromskiego. - W Kielcach była muzyczna pustynia. Jeszcze nie miałem dyplomu, a już miałem świetną pracę - wspominał 13 lat temu na łamach "Wyborczej". Od 1962 r. zaczął pracować w kieleckiej rozgłośni Polskiego Radia. W latach '64-69 kierował redakcją muzyczną. Od 1971 roku związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, później Akademią Świętokrzyską. W latach 1987-1990 rektor uczelni. Na emeryturę przeszedł w 2005 roku.

Mirosław Niziurski za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.