W związku z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 III 2011 r. (Dz. U. nr 84, poz. 455, art. 13a ) określającej warunki monitorowania losów absolwentów, dyrekcja Instytutu Edukacji Muzycznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wszystkie dane zawarte w ankiecie zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów statystycznych wynikających z ustawy.
Ankietę prosimy przesłać na adres: Marek.Kawiorski@ujk.edu.pl

Do pobrania: