Konstultacje, terminy zaliczeń i egzaminów:

--> Terminarz sesji egzaminacyjnej i poprawkowej: IrIst, IIrIst, IIIrIst, IrIIst, IIrIIst
-->  Dyżury pracowników IEM w sesji poprawkowej