Rektor UJK prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak wraz z Prorektorem ds. Spraw Dydaktycznych i Studenckich prof. Januszem Królem wręczyli Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dziewięciorgu studentom naszej Uczelni. Wśród nich znalazła się Małgorzata Nakonieczna, studentka I roku II stopnia Instytutu Edukacji Muzycznej. GRATULUJEMY!