„CARMINA BURANA” C. Orffa. Migawki z koncertu... i po koncercie.