Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje w dniach 6-7 maja 2019 konkurs „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów”. Konkurs odbędzie się w ramach IV edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów.

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – to zainicjowane w 2016 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uczelni wyższych, podlegających MNiSW. Głównym wydarzeniem Forum jest konkurs dyrygencki pod nazwą „Konfrontacje Młodych Chórmistrzów”, wzorowany na przeprowadzonym w 2011 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznych.

Celem Konfrontacji jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, umożliwienie studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi, poznawanie nowej literatury chóralnej, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim popularyzacja zawodu dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie edukacji muzycznej. Konkurs odbędzie się  w dniach 6-7 maja 2019 roku w auli uniwersytetu, ul. Żeromskiego 5 w Kielcach.


Osoby zainteresowane materiałami nutowymi do konkursu (zostaną udostępnione drogą elektroniczną), proszone są o kontakt mailowy na adres ufd@ujk.edu.pl Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu 604-064-608

Do pobrania:  Regulamin    Karta zgłoszenia