WYKAZ OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH STUDENTÓW INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ UJK W KIELCACH ŚWIADCZĄCE O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
CHÓR INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MUZYKÓW