Rozwój naukowy pracowników IEM zmierza w kierunku realizacji wielu form i zagadnień naukowych i artystycznych. Tematyka związana jest z indywidualnymi zainteresowaniami pracowników i dotyczy zagadnień z zakresu: dydaktyki, psychologii i pedagogiki muzyki, historii kultury muzycznej, teorii wychowania muzycznego, analizy twórczości kompozytorskiej, wykonawstwa instrumentalnego i wokalnego. Instytut poszczycić się może licznymi publikacjami naukowymi i nagraniami muzycznymi. Do nich zaliczyć można m.in. ponad 20 publikacji zwartych, w tym jedna wydana w Tokio, około 500 artykułów naukowych opublikowanych w uniwersyteckich wydawnictwach naukowych i czasopismach. Posiada liczne opracowania programów nauczania z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz opracowania programów autorskich. Pracownicy byli recenzentami około 50 wydawnictw książkowych i nagrań płytowych oraz recenzentami przewodów doktorskich. Uczestniczyli w 132 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Działalność artystyczna pracowników IEM związana jest z koncertami solowymi, kameralnymi, z prowadzeniem orkiestr polskich i zagranicznych oraz chórów a cappella i zespołów wokalno-instrumentalnych. Bogata jest także działalność kompozytorów, których dzieła wykonywane są na wielu scenach muzycznych w kraju i za granicą. Kompozytorzy stworzyli ponad 200 dzieł muzycznych, w tym dzieła symfoniczne, wokalno-instrumentalne, chóralne, instrumentalne i z zakresu muzyki jazzowej o różnej stylistyce i składzie instrumentalnym. Dokonania instrumentalne, kompozytorskie, chóralne i inne zostały utrwalone na 20 płytach CD, 2 DVD, w licznych nagraniach radiowych i telewizyjnych. Pracownicy i chór Instytutu byli wykonawcami wielu prawykonań, w tym M. Niziurskiego Te Deum, kantat: Żywi umierali, Narodziny nowego wieku, utworów akordeonowych, jak: Tryptyk barokowy, Koncert na akordeon, smyczki, trąbki i kotły, Serenada , P. Rubika Golgota Świętokrzyska, Tu es Petrus, Psałterz wrześniowy i wielu innych. Biorą także udział w zagranicznych konferencjach i stażach naukowych, w tym we Francji (Paryż), w Niemczech (Bielefeld), na Ukrainie (Lwów, Drohobycz, Sumi, Winnica), na Litwie (Wilno), w Czechach (Praga) i w innych. Są animatorami kultury w Polsce i na świecie. 

PUBLIKACJE
DYSKOGRAFIA
KONFERENCJE I WARSZTATY