Instytut Edukacji Muzycznej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ul. A. Mickiewicza 3
25-353 Kielce


Sekretariat Instytutu tel. 41 349 68 50
e-mail:  wp-iem@ujk.edu.pl


Dyrektor Instytutu tel. 41 349 68 57

Wicedyrektor ds. naukowych i artystycznych tel. 41 349 68 59

Wicedyrektor ds. dydaktycznych tel. 41 349 68 55